Reading Time: 4 minutes

AMSTERDAM – Independer.nl is veruit favoriet onder respondenten die zich online oriënteren op een autoverzekering. Dat blijkt uit de Web Performance Scan die WUA! in april uitvoerde. Independer.nl eindigde in hetzelfde onderzoek in oktober 2010 ook als eerste, en heeft de voorsprong op de concurrentie aanzienlijk vergroot. De tachtig respondenten gaven in totaal 483 individuele beoordelingen over 75 verschillende websites.

# Aanbieder Score (WPS) Vorige meting
1. Independer.nl 6,7 6,4 (1)
2. AllSecur.nl 5,9 5,8 (4)
3. Ditzo.nl 5,8 6,2 (2)
4. CentraalBeheer.nl 5,6 6,0 (3)
5. FBTO.nl 5,5 5,2 (7)
6. Unive.nl 5,4 5,1 (9)
7. OHRA.nl 5,3 5,8 (5)
8. ANWB.nl 5,1 5,3 (6)
9. HEMAverzekeringen.nl 4,9 5,2 (8)
10. ING.nl 4,9 4,9 (10)
11. PolisDirect.nl 4,6 4,3 (14)
12. InShared.nl 4,5 4,9 (10)
13. Netpolis.nl 4,5 3,9 (19)
14. Verzekeringssite.nl 4,3 4,0 (17)
15. Onna-onna.nl 4,1 4,9 (11)
16. Verzekeruzelf.nl 4,1 3,6 (21)
17. Zelf.nl 4,0 3,7 (20)
18. Interpolis.nl 3,9 4,4 (13)
19. Rabobank.nl 3,9     –
20. AEGON.nl 3,9     –
21. Kruidvat.nl 3,7     –
22. Autoverzekeringvergelijk.net 3,5     –
23. Diks.nl 3,5     –
24. Premie.nl 3,2     –
25. VERGELIJK.nl 3,1     –

Insights Update Car Insurance NL

Get free high-level results in the Insights Update Car Insurance NL
Download Now

De onderzoeksresultaten

Independer.nl lanceerde vorig jaar een vernieuwde website, en blijkt daar sindsdien de vruchten van te plukken. De respondenten beoordelen alle onderzochte aspecten van Independer.nl met een 7 of hoger. Maar liefst 27,5% van de respondenten zou op basis van de vrije oriëntatie een autoverzekering bij Independer.nl afsluiten.

Allsecur stijgt van de vierde naar de tweede plaats op de ranglijst. 47,5% van de respondenten bezoekt de website tijdens het onderzoek. De hoogste scores worden vervolgens behaald op de thema’s Eerste Indruk en Web Performance Scan. 7,5% van de respondenten kiest uiteindelijk voor een autoverzekering van Allsecur. “De prijs is het laagst, de website is betrouwbaar en het heeft een goede naam”, aldus een respondent.

Ditzo eindigt met een Web Performance Score van 5,8 op de derde plaats. 60% van de respondenten weet Ditzo.nl te vinden, waarmee het de best bezochte website van het veld is. Ditzo scoort zeer constant op alle onderzochte thema’s en staat bij 35% van de respondenten in de persoonlijke top 3. Dat veel potentiële klanten toch elders overtuigd raken, blijkt uit het feit dat slechts 5% van de respondenten Ditzo als favoriet aanwijst.

Enorme verschillen in conversie

In onderstaande tabel is goed te zien hoe groot het verschil in conversie tussen Independer.nl en de rest van de websites daadwerkelijk is. In de eerste kolommen is weergegeven hoe vaak een website tijdens het onderzoek is gevonden vanuit de vrije oriëntatie (uit n=80) en hoeveel respondenten hun voorkeur aan de betreffende aanbieder geven. De marktconversie geeft dit aandeel van de totale voorkeur in percentages weer, terwijl de websiteconversie laat zien welk percentage van de bezoekers op basis van de online oriëntatie voor de betreffende website kiest. In de laatste kolommen is te zien wat het verschil tussen Independer.nl en de concurrentie is op deze twee punten.

Zowel de marktconversie als de websiteconversie van Independer.nl zijn indrukwekkend te noemen. Maar liefst 55% van de respondenten die Independer.nl tijdens de oriëntatie bezoeken, besluit er een autoverzekering af te willen sluiten. Dit staat in schril contrast met Ditzo, dat ondanks een hoger bezoekersaantal veel minder vaak als favoriet wordt aangewezen. Het verschil in marktconversie tussen de twee is 450% en qua websiteconversie loopt het verschil zelfs op tot 560%. “De verschillen in conversie zijn enorm in deze branche”, aldus Klaas Kroezen, directeur van WUA!. “Deze cijfers tonen aan hoe noodzakelijk het voor bedrijven is om verder te kijken dan de eigen website. Het gaat erom online het beste aanbod voor de klant te creëren.”

Autoverzekering-meting-5-conversietabel-meting-5

Conversietabel van het onderzoek in april. Websites die door geen van de respondenten zijn aangewezen als favoriet, zijn weggelaten uit dit overzicht.

Wilt u ook inzicht in de conversietabellen van de voorgaande vier metingen? Download dan  ons PDF bestand, waarin ook een totaaloverzicht wordt gegeven over de vijf metingen die tot op heden werden uitgevoerd (n=320).

Klik hier om te downloaden.

Web Performance Scan

WUA! nodigde tachtig respondenten uit, tussen de 21 en 61 jaar oud. Alle respondenten zijn ervaren met het online oriënteren naar producten en diensten en zijn in het bezit van een auto. WUA! gaf ze de opdracht op zoek te gaan naar een autoverzekering. Verder waren ze vrij om persoonlijke criteria vast te stellen. Over de gevonden websites vulden ze uitgebreide vragenlijsten in. De respondenten kozen aan het eind van de twee uur durende oriëntatie een favoriete aanbieder. Daarna voerde een deel van de respondenten een groepsdiscussie voor aanvullend kwalitatief inzicht.

Over WUA!

WUA! is marktleider in Nederland op het gebied van online concurrentieanalyse en sinds 2009 dochterorganisatie van Effectory. Met de Web Performance Scan heeft WUA! een uniek product op de markt gezet, dat regulier usability onderzoek overstijgt. De combinatie van kwalitatief en kwantitatief online onderzoek helpt organisaties met het inzichtelijk en meetbaar maken van hun prestaties op het internet. Met de resultaten kunnen deze organisaties hun website optimaliseren en de conversie verhogen. Door het gebruikersonderzoek periodiek uit te voeren, meet WUA! precies of gedane investeringen in de online strategie effect hebben op de prestaties van websites.