Reading Time: 3 minutes

WUA v červnu realizovala výzkum digitální zákaznické zkušenosti v oblasti výběru a sjednání pojištění vozidla on-line. Dvě stě pečlivě vybraných respondentů, kteří vlastní vozidlo a rozhodují o jeho pojištění, dostalo za úkol vydat se na internet a vybrat si pojištění vozidla, které by nejlépe odpovídalo jejich potřebám.

Vítězem studie se staly stránky ePojištění.cz, jejichž Digital Sales Scan Score činí 69 bodů. Na druhém místě se umístilo Klikpojištění.cz s 64 body. Prvním přímým poskytovatelem pojištění v žebříčku je Allianz.cz se 60 body.

Stránky ePojistění.cz prokázaly velmi dobré výsledky v nalezitelnosti, celkem je během výzkumu navštívilo 56 % respondentů, a především v konverznosti – ePojistění.cz bylo první volbou pro 24 % respondentů, Klikpojistění pro 17 % respondentů a Allianz.cz pro 13 %.

 • Digital Sales Score
  Název studie: Výběr a sjednání pojištění vozidla
  Sběr dat: Červen 2018
  Země: Česká republika
 • Total
 • 1 ePojisteni.cz 69
 • 2 KlikPojisteni.cz 64
 • 3 Allianz.cz 60
 • 4 Ceskapojistovna.cz 54
 • 5 Kooperativa.cz 53
 • 6 CSOBPoj.cz 51
 • 7 Top-pojisteni.cz 49
 • 8 Direct.cz 46
 • 9 CPP.cz 45
 • Zobrazit celé pořadí

Během studie každý respondent navštívil a důkladně ohodnotil minimálně 3 webové stránky s nabídkou pojištění vozidla. Konkrétní zadání znělo:

“Představte si, že jste si koupil/a nové auto a chcete si sjednat pojištění vozidla. Jděte prosím na internet a vyhledejte pojištění, které vyhovuje vašim potřebám. Proveďte všechny kroky k žádosti o pojištění vozidla online, ale žádost na konci neodesílejte.“

Přímí poskytovatelé bojují silou značky, srovnávače jsou ale snadněji nalezitelné

Při hodnocení dojmu ze značky respondenti hodnotí lépe přímé poskytovatele pojištění. Během Prvního dojmu má vedoucí postavení Allianz.cz (79), následované Českápojišťovna.cz (76) a ČSOBPoj.cz (73). V rámci Detailního pohledu se rozdíly mezi předními poskytovateli pojištění stírají, Allianz.cz, Českápojišťovna.cz a Kooperativa.cz získávají shodně 80 bodů. V obou případech srovnávače figurují až v druhé polovině tabulky, v kategorii Detailního pohledu dosahují ePojištění.cz i Klikpojištění.cz shodně 74 bodů.

Stránky srovnávačů však dokáží získat větší počet návštěvníků, využívají přitom nejen výsledků přirozeného vyhledávání a placených odkazů. Nezanedbatelný podíl má i přímé zadání URL adresy (ePojištění.cz 13%, KlikPojištění.cz 16%), které svědčí o vysoké znalosti značky těchto stránek mezi zákazníky.

Druhá volba představuje největší potenciál pro zvýšení konverze

Součástí výzkumu WUA Digital Sales Scan není pouze rozhodnutí o první volbě pro sjednání pojištění vozidla, ale také informace, které stránky se v uživatelově rozhodování umístily na druhém a třetím místě.

Druhé místo může být přitom z hlediska zákazníka velmi těsné, rozhodovat může jeden nadpis či odstavec, který utvrdí nebo naopak naruší důvěru uživatele a rozhodne o konečné preferenci. Z hlediska konverze ale platí heslo “vítěz bere vše“!

Co návštěvníci konkrétních stránek uváděli jako způsob, jak by se jejich druhá volba mohla stát volbou číslo 1?

“Nenutit lidi sjednávat pojištění po telefonu”

“Uvádět více informací o smlouvách”

“Musel bych mít o ní větší povědomí”

Další poznatky ze studie:

 • V rámci cenových srovnávačů si respondenti nejčastěji volili nabídku ČSOB Pojišťovny a AXA Assistance a Kooperativy. Podíl dalších poskytovatelů byl relativně vyrovnaný.
 • 55% respondentů uvedlo, že budou v následujícím roce spíše až určitě chtít prozkoumat aktuální nabídky pojištění vozidel a zvážit změnu společnosti, u které mají pojištěné své současné vozidlo.
 • ČSOB Pojišťovna měla nejmenší podíl uživatelů, kteří po úvodním pohledu (kategorie „První dojem“) pokračovali ve zkoumání stránek (66 %), což koreluje se slabými výsledky v kategorii Vzhled & Pocit a Nabídka.