Reading Time: 3 minutes

Op Prinsjesdag 2018 zijn de nieuwe kabinetsplannen bekend gemaakt. Voor de zorgsector betekent dit bijvoorbeeld dat het maximale verplichte eigen risico voor deze kabinetsperiode € 385 per jaar blijft. De verwachting is dat dit leidt tot hogere zorgpremies. DSW zet opnieuw de toon met het handhaven van het eigen risico en slechts een lichte premiestijging van € 4,50 per maand. De bal ligt nu wederom weer bij andere zorgverzekeraars; hoe dicht blijven ze bij deze premie?

WUA voert vanaf 12 november een online onderzoek uit onder 1.200 respondenten. In dit grootschalige Zorgverzekeringonderzoek oriënteren zij zich online op een zorgverzekering, op desktop en smartphone. Daarbij wordt diep ingegaan op de digitale ervaring van de consument; welke aanbieders vinden zij, hoe ervaren zij de website en welke website krijgt de voorkeur?

>>> Meer weten? Bekijk hier het Zorgverzekeringonderzoek van vorig jaar of neem contact op met head of Insurance Boris Kugel.

DSW trapt traditiegetrouw overstapseizoen af

DSW is traditiegetrouw de eerste zorgaanbieder die haar premie bekend maakt, andere zorgaanbieders moeten dit uiterlijk 12 november doen. Vanaf dan start WUA haar grootschalige Zorgverzekeringonderzoek. Hieronder de ontwikkeling van de zorgpremie bij DSW in de afgelopen jaren (bron: Zorgwijzer.nl).

Goed vindbaar zijn door de consument

Zilveren Kruis liet in 2017 de hoogste score zien op zowel desktop als smartphone. Vooral op vindbaarheid scoorde de verzekeraar goed. Van de 1.200 consumenten vond 43% de website bij de online oriëntatie naar een zorgverzekering. Ter vergelijking: nummers twee en drie CZ.nl en Menzis.nl werden respectievelijk door 35% en 32% van de respondenten gevonden. Uiteindelijk werd de consument gevraagd om een voorkeur uit te spreken, hierbij kiest 12% voor ZilverenKruis, 10% voor CZ en 9% voor Menzis. Vergelijkingssite Independer krijgt van 8% de voorkeur.

Urgentie van dit onderzoek

Om zorgverzekeraars grip te geven op urgente aandachtspunten binnen de salesfunnel die leiden tot hogere digitale conversie (en retentie), voert WUA zodra de premies bekend zijn (vanaf 12 november), onder 1.200 respondenten onderzoek uit. De aanpak is even pragmatisch als doeltreffend: WUA vraagt respondenten om zich online te oriënteren op een zorgverzekering. Zij zijn vrij te bepalen welke websites zij beoordelen in deze digitale reis, hoe zij die vinden, in welke volgorde en hoe zij de websites ervaren.

De analyse van de klantervaringen in al deze reizen levert een duidelijk marktbeeld op en brengt in kaart wat er goed gaat en beter kan op jouw website. Want in jouw ‘digitale winkel’ win je als je méér consumenten overtuigt voor jou te kiezen, dan de anderen in jouw markt.

Meer weten? Bekijk hier het Zorgverzekeringonderzoek van vorig jaar of neem contact op met head of Insurance Boris Kugel.

Rechte lijn naar de eindstreep
Om zorgverzekeraars te helpen de winnende meters te maken in het zorgseizoen, zet WUA in op snelheid en concrete best practices. Dit betekent: zo snel mogelijk een volledige scan van jouw funnel ten opzichte van anderen in de markt, met zicht op essentiële verbeterpunten en daaraan gekoppeld voorbeelden uit de markt die op dit onderdeel beter presteren dan jij. Met maar 1 doel: een optimale customer experience neerzetten om jouw digitale sales te vergroten. Bekijk hier de winnaar van het onderzoek van vorig jaar, de Insights update 2017 of neem contact met mij op om verder te praten over dit onderzoek.